Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 27.     Fra side 27 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

En klasse bekendende sabbatsholdere som prøver at lave en enighed mellem Kristus og Beliar, som har grebet sandheden med den ene hånd og verden med den anden, har omgivet deres børn og omtåget menigheden med en helt fremmed atmosfære fra religion og Kristi Ånd. De turde ikke åbenlyst at modsætte sig sandhedens krav. De turde ikke tage frimodig standpunkt og sige at de ikke troede vidnesbyrdene; men, troede de begge retninger, har de ikke adlydt nogen. Ved deres handlemåde har de fornægtet begge. De ønsker at Herren skal opfylde dem sine løfter; men de nægter at indvilge i de betingelser disse løfter er baseret på. De vil ikke opgive nogen rival for Kristus. Forkyndes ordet, er der en delvis fortielse af verdslighed, men ingen gennemgribende ændring af kærligheden. Verdslige ønsker, kødets lyster, øjnenes lyster og stoltheden i livet sejrer til sidst. Denne klasse er alle bekendende kristne. Deres navne er i menighedsprotokollerne. For en tid lever de et tilsyneladende religiøst liv og overgiver deres hjerter, for ofte endeligt, til verdens dominerende indflydelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.