Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 29.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Jeg tør ikke længere være tavs. Jeg taler til jer og til Battle Creek menigheden. I har gjort en stor fejltagelse. I har behandlet ham uretfærdigt, som I og jeres børn ellers skulle være taknemmelige over for. Men det indser I ikke. I er ansvarlige for den indflydelse I har haft på colleget. Fred er kommet fordi de studerende har gået deres egne veje. I andre krisesituationer vil de være ligeså beslutsomme og udholdende som de har været ved denne anledning; og de ville, hvis de finder en ligeså god talsmand som de har fundet i bror Smith, igen kunne gennemføre deres opførsel. Gud har talt til lærer, studerende og menighedsmedlemmer, men I har ikke taget jer noget af hans ord. I mente at det var bedst at gå jeres egen vej, uanset konsekvenserne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.