Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Gud har givet os, som et folk, advarsler, irettesættelser og råd til både højre og venstre, at vi skal føre os bort fra verdslige skikke og fremgangsmåder. Han forlanger af os at være særlige i tro og i karakter, til at møde en standart, meget længere fremme end verdsliges. Bror McLearn kom iblandt jer, ubekendt med hvordan Herren havde behandlet os. Som ny i troen, havde han næsten alt at lære. Alligevel tog I, uden tøven, anstød af hans dømmekraft. I havde tillagt ham en ånd og handlemåde som ikke havde noget med Kristus at gøre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.