Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

I har givet de studerende lyst til at kritisere, som Guds Ånd har forsøgt at holde tilbage. I har ladet dem forråde tilliden. Der er ikke så få unge mennesker blandt os, som er står i gæld for de dyrebareste karaktertræk fra bror Bells kundskab og principper. Hans oplæring er der mange der kan takke ham for, ikke kun i sabbatsskolen, men i forskellige andre grene af vort arbejde. Alligevel ansporer I til utaknemmelighed og får mange studerende til at foragte de ting, som de burde sætte højt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.