Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 32.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Den misundelige lukker øjnene for andres gode egenskaber og ædle handlinger. Han er altid rede til at forklejne det ypperlige og fremstille det i et falsk lys. Menneskene kan ofte bekende andre fejl og afstå fra dem; men lidet kan ventes af den, der er misundelig. At være misundelig på et menneske er at indrømme den pågældendes overlegenhed, men stoltheden vil ikke tillade en sådan indrømmelse. Forsøger man at overbevise den misundelige om hans synd, bliver han endnu mere forbitret på den, der er genstand for hans lidenskab og alt for ofte vedbliver han at være uhelbredelig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.