Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 33.     Fra side 33 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Den misundelige spreder gift, hvor som helst han færdes, skiller venner og ægger til had og oprør mod Gud og mennesker. Han søger at blive anset for at være den bedste og den største, ikke ved at gøre heltemodige, selvfornægtende anstrengelser for selv at nå frem til et højtliggende mål, men ved at blive stående, hvor han er og forringe værdien af andres bestræbelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.