Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 33.     Fra side 33 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Misundelser gemmes i nogles hjerter i menigheden, såvel som på colleget. Gud er mishaget ved jeres opførsel. Jeg beder jer, for Kristi skyld, behandl aldrig hinanden som I har behandlet bror Bell. Et ædelt menneske jubler ikke over at pådrage andre smerte, eller glæder sig ved at røbe andres fejl. En Kristi discipel vil vende sig bort med væmmelse over så udmagrende skandaler. Nogle som har været aktive i dette, gentager den behandling en af vor Herres tjenere fik i pinsler; en som havde ofret sundhed og styrke for sin tjenestes skyld. Herren forsvarede den undertryktes sag og vendte sit ansigts lys mod sin lidende tjener. Jeg så da at Gud ville forsøge disse personer igen, som han har gjort nu, for at åbenbare hvad der var i deres hjerter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.