Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 36.     Fra side 36 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Et blik, et ord eller endog et tonefald i stemmen kan være fyldt med usandhed og som en pilespids med modhager trænge ind i et eller andet hjerte og fremkalde et ulægeligt sår. Således kan en tvivl eller en bebrejdelse blive rettet mod en, ved hvem Gud ville udføre et godt arbejde, med det resultat, at den pågældendes indflydelse skades og den nytte, han kunne gøre, er ødelagt. Blandt visse dyrearter ser man, at hvis et dyt bliver såret og falder, angribes det øjeblikkelig af sine fæller og sønderrives. Den samme grusomme ånd næres af mænd og kvinder, som bærer kristennavnet. De åbenbarer en farisæisk iver efter at stene andre, som er mindre skyldige end de selv. Der er nogle, som påpeger andres fejl og mangler for at aflede opmærksomheden fra deres egne eller for at vinde ry for stor nidkærhed for Gud og menigheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.