Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 37.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

For nogle få uger siden var jeg i en drøm, med til en af jeres ransagelsesmøder. Jeg hørte de studerendes vidnesbyrd imod Professor Bell. Disse studerende havde fået stor nytte af hans grundige, redelige undervisning. Tidligere havde de svært ved sige nok rosende ting om ham. Den gang var det populært at værdsætte ham. Men nu går strømmen den anden vej. Disse personer har udviklet deres sande karakter. Jeg så en engel med en tung bog åben, hvori han skrev alle de vidnesbyrd der kom. Over for hvert vidnesbyrd blev synderne, mangler og vildfarelser nedskrevet om han som bar dem. Så blev den megen gavn nedskrevet som man hver især havde fået at bror Bells arbejde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.