Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Du har skubbet denne kendte og prøvede medarbejder til side, og antog hurtig en fremmet. Du har jagtet den mand som du står i så stor gæld til, og har sat til lid til nogen, med nye og uprøvede planer. Så fremstår der en notits om at fejre Longfellows fødselsdag i Review. Du forguder en mand som har et hjerte du ikke ved noget om, hvis forhold til Gud du ikke kender til. Dette ligner den måde Aaron handlede på, da han gjorde guldkalvet under Moses’ fravær, og ofrede for de, medens folk proklamerede: »Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!« Har menigheden i Battle Creek fjernet deres øjne, så de ikke kan se tendensen i disse ting? Hvis jeg ikke vidste hvordan Gud ser på din handlemåde, ville jeg ikke skrive dette. Der bruges tid på at blot give et menneske ære, ville det være bedre om den brues på faste og bøn for Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.