Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 39.     Fra side 39 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Hovedformålet med vort colleget var at give unge mænd en anledning til at studere til tjenesten og berede unge personer af begge køn, til at blive arbejdere i sagens forskellige grene. Disse studerende behøvede et kendskab til de almindelige uddannelsesgrene og frem for alt, et kendskab til Guds ord. Her har vor skole været mangelfuld. Der har ikke været et gudhengivent menneske der giver sig selv til denne arbejdsgren. Unge mænd, der tilskyndes af Guds Ånd til at give sig selv til tjenesten, er kommet til colleget med dette formål og er blevet skuffet. Denne klasse er ikke blevet forberedt tilstrækkeligt og nogle af lærerne der ved dette, har rådet de unge til at tage andre studier og gøre sig egnede til andre beskæftigelser. Hvis disse unge ikke var faste i deres fortsæt, ville de opgive hele tanken at studere til prædikantgerningen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.