Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Gud benytter forskellige midler til at frelse mennesker. Han taler til dem gennem sit ord og sine prædikanter og ved Helligånden sender han advarsler irettesættelser og vejledning. Disse midler anvendes for at oplyse folk og vise dem deres pligt og deres synder og de velsignelser, de kan opnå; de vækker bevidstheden om deres åndelige mangler, så de kan gå til Kristus og opnå den nødvendige nåde hos ham. Men mange vælger at gå deres egne veje i stedet for Guds vej. De er ikke forligt med Gud og kan ikke blive det, før selvet er korsfæstet og Kristus ved troen bor i deres hjerte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.