Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 41.     Fra side 41 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

I har offentliggjort jeres strid for verden. Mener I at I, som et folk, står i et heldigere lys i Battle Creek? Kristus bad for at hans disciple måtte blive ét, ligesom han var ét med Faderen, så verden kunne vide at Gud havde sendt ham. Hvilket vidnesbyrd har I frembåret i løbet af de sidste få måneder? Herren ser ind i hvert hjerte. Han vejer vore motiver. Han vil prøve enhver sjæl. Hvem vil stå prøven?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.