For a time Elijah remained hidden in the mountains by the brook Cherith. There for many months he was miraculously provided with food. Later on, when, because of the continued drought, the brook became dry, God bade His servant find refuge in a heathen land. "Arise," He bade him, "get thee to Zarephath, [known in New Testament times as Sarepta], which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee."


Profeter og konger kapitel 10. 68.     Fra side 129 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

Dette kapitel er bygget op over 1 Kong 17,8-24; 18,1-19

Elias holdt sig skjult i bjergene ved bækken Krit, og her blev der på en mirakuløs måde sørget for mad til ham i flere måneder. Da bækken udtørrede på grund af den fortsatte tørke, bød Gud ham søge tilflugt i et hedensk land Zerepta, som hører til Zidon, og tag bolig dér," sagde Herren. "Se, jeg har pålagt en enke dér at sørge for føde til dig."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.