Thus it had come to pass that God was now visiting His people with the severest of His judgments. The prediction of Elijah was meeting with terrible fulfillment. For three years the messenger of woe was sought for in city after city and nation after nation. At the mandate of Ahab, many rulers had given their oath of honor that the strange prophet could not be found in their dominions. Yet the search was continued, for Jezebel and the prophets of Baal hated Elijah with a deadly hatred, and they spared no effort to bring him within reach of their power. And still there was no rain.


Profeter og konger kapitel 10. 71.     Fra side 137 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

Det var baggrunden for, at Gud nu hjemsøgte sit folk med sine sværeste straffedomme. Elias forudsigelse fik en frygtelig opfyldelse. I tre år eftersøgtes han, der havde bebudet ulykken, i by efter by og land efter land. Mange konger havde efterkommet Akabs krav og givet deres æresord på, at den mærkelige profet ikke var at finde i deres land. Men eftersøgningen fortsattes, for Jesabel og Baals profeter nærede et dødeligt had til Elias og sparede sig ingen anstrengelser for at få ham i deres magt. Men der kom stadig ingen regn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.