Earnestly Obadiah pleaded with the prophet not to urge him. "I thy servant," he urged, "fear the Lord from my youth. Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid an hundred men of the Lord's prophets by fifty in a cave, and fed them 139 with bread and water? And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here: and he shall slay me."


Profeter og konger kapitel 10. 72.     Fra side 139 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

Obadja bad indtrængende profeten om ikke at nøde ham. "Din træl har dog frygtet Herren fra ungdommen af," fortsatte han. "Er det ikke kommet min Herre for øre, hvad jeg gjorde, da Jesabel lod Herrens profeter dræbe, hvorledes jeg skjulte hundrede af Herrens profeter, halvtredsindstyve i én hule og halvtredsindstyve i en anden, og sørgede for brød og vand til dem? og nu siger du, at jeg skal ..... sige til din herre, at Elias er her han lader mig dræbe!"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.