So men who should be standing as faithful guardians of God's law have argued, till policy has taken the place of faithfulness, and sin is allowed to go unreproved. When will the voice of faithful rebuke be heard once more in the church?


Profeter og konger kapitel 10. 73.     Fra side 141 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

Denne indstilling er endog kommet til udtryk hos mennesker, som burde være Guds lovs trofaste talsmænd, og dette har bevirket, at man efterhånden er gået bort fra at lægge så megen vægt på troskaben og mere vægt på skik og brug, ligesom synden får lov at passere ustraffet. Hvornår vil kirken endnu engang komme til at høre en røst, som trofast irettesætter synden?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.