"Thou art the man." 2 Samuel 12:7. Words as unmistakably plain as these spoken by Nathan to David are seldom heard in the pulpits of today, seldom seen in the public press. If they were not so rare, we should see more of the power of God revealed among men. The Lord's messengers should not complain that their efforts are without fruit until they repent of their own love of approbation and their desire to please men, which leads them to suppress truth.


Profeter og konger kapitel 10. 73.     Fra side 142 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

"Du er manden!" 2sam. 12,7. Sådan lød Natans utvetydige ord til David, men et sådant budskab høres sjældent fra prædikestolene i dag, og det ses sjældent på tryk, Hvis disse ord ikke forekom så sjældent, ville Guds kraft gøre sig mere gældende blandt menneskene. Herrens sendebud bør ikke beklage sig over, at deres arbejde ikke bærer frugt, så længe de ikke angrer deres forkærlighed for at blive rost og deres ønske om at behage mennesker. Det er dette, der får dem til at skjule sandheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.