God cannot use men who, in time of peril, when the strength, courage, and influence of all are needed, are afraid to take a firm stand for the right. He calls for men who will do faithful battle against wrong, warring against principalities and powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. It is to such as these that He will speak the words: "Well done, good and faithful servant; . . . enter thou into the joy of thy Lord." Matthew 25:23.


Profeter og konger kapitel 10. 74.     Fra side 142 i den engelske udgave.tilbage

En streng tilrettevisning

Gud har ikke brug for mænd, som er bange for at indtage et fast standpunkt på rettens side i farens stund, da der er brug for alles styrke, mod og indflydelse. Han har brug for mænd, som vil kæmpe trofast imod uretten og føre krig imod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er til sådanne, at han vil sige disse ord: "Vel, du gode og tro tjener; ..... gå ind til din herres glæde." Matt. 25,23.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.