It would seem that after showing courage so undaunted, after triumphing so completely over king and priests and people, Elijah could never afterward have given way to despondency nor been awed into timidity. But he who had been blessed with so many evidences of God's loving care was not above the frailties of mankind, and in this dark hour his faith and courage forsook him. Bewildered, he 160 started from his slumber. The rain was pouring from the heavens, and darkness was on every side. Forgetting that three years before, God had directed his course to a place of refuge from the hatred of Jezebel and the search of Ahab, the prophet now fled for his life. Reaching Beersheba, he "left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness."


Profeter og konger kapitel 12. 82.     Fra side 160 i den engelske udgave.tilbage

Elias på flugt

Man skulle ikke tro, at Elias nogensinde ville fortvivle eller ængstes mere, efter at han havde lagt et så ukueligt mod for dagen og sejret så fuldstændigt over konge, præster og folk. Men dette menneske, der havde set så mange beviser på Guds kærlige omsorg, var ikke fri for menneskelige skrøbeligheder, og i denne mørke time svigtede både troen og modet. Han rejste sig forvirret af sin søvn. Regnen strømmede ned, og der var mørkt overalt. Profeten glemte, at Gud tre år tidligere havde anvist ham et sted, hvor han kunne være i sikkerhed for Jesabels had og kongens efterstræbelser, og flygtede for livet. Da han kom til Beersjeba, lod han sin tjener blive der "og vandrede selv en dagsrejse ud i ørkenen".

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.