"The Lord answered Job out of the whirlwind" (Job 38:1), and revealed to His servant the might of His power. When Job caught a glimpse of his Creator, he abhorred himself and repented in dust and ashes. Then the Lord was able to bless him abundantly and to make his last years the best of his life.


Profeter og konger kapitel 12. 83.     Fra side 163 i den engelske udgave.tilbage

Elias på flugt

"Da kan du lydefri løfte dit åsyn og uden at frygte stå fast; ja, da skal du glemme din kvide, mindes den kun som vand, der flød bort; dit liv skal overstråle middagssolen, mørket vorde som lyse morgen. Tryg skal du være, fordi du har håb. ..... Du ser dig om og går trygt til hvile, du ligger uden at skræmmes op. Til din yndest vil mange bejle. Men de gudløses øjne vansmægter; ude er det med deres tilflugt, deres håb er blot at udlede sjælen." Job 11,15-20.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.