Through the long centuries that have passed since Elijah's time, the record of his lifework has brought inspiration and courage to those who have been called to stand for the right in the midst of apostasy. And for us, "upon whom the ends of the world are come" (1 Corinthians 10:11), it has special significance. History is being repeated. The world today has its Ahabs and its Jezebels. The present age is one of idolatry, as verily as was that in which Elijah lived. No outward shrine may be visible; there may be no image for the eye to rest upon; yet thousands are following after the gods of this world--after riches, fame, pleasure, and the pleasing fables that permit man to follow the inclinations of the unregenerate heart. Multitude have a wrong conception of God and His attributes, and are as truly serving a false god as were the worshipers of Baal. Many even of those who claim to be Christians have allied themselves with influences that are unalterably opposed to God and 178 His truth. Thus they are led to turn away from the divine and to exalt the human.


Profeter og konger kapitel 14. 90.     Fra side 177 i den engelske udgave.tilbage

I Elias' ånd og kraft

I de lange århundreder, som er forløbet siden Elias' tid, har hans livsgerning inspireret og opildnet de mennesker, som er blevet kaldet til at forsvare rettens sag midt i frafaldet. Dette har en særlig betydning for os, "til hvem de sidste tider er kommet" (1Kor. 10,11). Historien gentager sig. Der findes også mangen Akab og Jesabel i verden i dag. Nutiden er præget af afgudsdyrkelse i lige så høj grad som Elias tid. Der er måske ingen synlige afgudstempler, og der er måske heller ingen billeder, som menneskene kan fæste deres øje på, men alligevel følger de efter denne verdens guder rigdom, berømmelse, forlystelser og de populære teorier, som går ud på, at menneskene blot kan følge deres uigenfødte hjertes tilbøjeligheder. Utallige mennesker har en helt forkert opfattelse af Gud og hans egenskaber og tjener lige så bogstaveligt en falsk gud som baalsdyrkerne. Selv blandt bekendende kristne er der mange, der hylder principper, som er fuldstændig i strid med Gud og hans sandhed. Derved tilskyndes de til at forkaste den guddommelige sandhed og ophøje menneskers ideer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.