In calling the attention of Judah to the sins that finally brought upon them the Babylonian Captivity, the Lord declared: "Thou hast. . . profaned My Sabbaths." "Therefore have I poured out Mine indignation upon them; I have consumed them with the fire of My wrath: their own way have I recompensed upon their heads." Ezekiel 22:8, 31.


Profeter og konger kapitel 14. 92.     Fra side 181 i den engelske udgave.tilbage

I Elias' ånd og kraft

Da Herren henledte Judas opmærksomhed på de synder, som var skyld i, at de til sidst blev ført i fangenskab i Babylon, sagde han: Du "vanhelliger mine sabbatter", "Derfor udøser jeg min vrede over dem, med min harmes ild tilintetgør jeg dem; deres færd lader jeg komme over deres hoved." Ez. 22,8. og 31.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.