During the Christian dispensation, the great enemy of man's happiness has made the Sabbath of the fourth commandment an object of special attack. Satan says, "I will work at cross purposes with God. I will empower my followers to set aside God's memorial, the seventh-day Sabbath. Thus I will show the world that the day sanctified 184 and blessed by God has been changed. That day shall not live in the minds of the people. I will obliterate the memory of it. I will place in its stead a day that does not bear the credentials of God, a day that cannot be a sign between God and His people. I will lead those who accept this day to place upon it the sanctity that God placed upon the seventh day.


Profeter og konger kapitel 14. 93.     Fra side 184 i den engelske udgave.tilbage

I Elias' ånd og kraft

Den store fjende, som ikke kan tåle, at menneskene er lykkelige, har i den kristne tidsalder gjort hviledagen, som omtales i det 4. bud, til genstand for sine særlige angreb. Satan siger: "Jeg vil modarbejde Guds planer. Jeg vil give mine efterfølgere magt til at tilsidesætte det minde, som Gud har indstiftet, sabbatten, ugens syvende dag. Derved vil jeg give menneskene det indtryk, at den dag, som Gud velsignede og helligede, er blevet forandret. Denne dag skal ikke blive ved at leve i menneskenes sind. Jeg vil udslette mindet om den. I stedet vil jeg indsætte en dag, som Gud ikke har anerkendt, og som ikke kan være et tegn mellem Gud og hans folk. Jeg vil tilskynde dem, der anerkender denne dag, til at overføre den velsignelse, som Gud skænkede den syvende dag, hertil.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.