Similar to the call that came to Elisha was the answer given by Christ to the young ruler who asked Him the question, "What good thing shall I do, that I may have eternal life?" "If thou wilt be perfect," Christ replied, "go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow Me." Matthew 19:16, 21.


Profeter og konger kapitel 17. 110.     Fra side 221 i den engelske udgave.tilbage

Elisa kaldes til profet

Der er en vis lighed imellem det kald, Elisa modtog, og det svar, Kristus gav den rige yngling, som spurgte: "Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?" Kristus svarede: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i Himlene; og kom så og følg mig!" Matt. 19,16. og 21.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.