It was no great work that was at first required of Elisha; commonplace duties still constituted his discipline. He is spoken of as pouring water on the hands of Elijah, his master. He was willing to do anything that the Lord directed, and at every step he learned lessons of humility and service. As the prophet's personal attendant, he continued to prove faithful in little things, while with daily strengthening purpose he devoted himself to the mission appointed him by God.


Profeter og konger kapitel 17. 110.     Fra side 222 i den engelske udgave.tilbage

Elisa kaldes til profet

Til at begynde med blev der ikke stillet store krav til Elisa. Han skulle stadig løse ganske almindelige opgaver. Der siges om ham, at han øste vand på sin herre Elias' hænder, og i alt, hvad han foretog sig, lærte han ydmyghed og tjenersind. Mens han var profetens personlige ledsager, vedblev han at være tro over lidt, samtidig med at han helligede sig til den gerning, som Gud havde tildelt ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.