Elijah was a type of the saints who will be living on the earth at the time of the second advent of Christ and who will be "changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump," without tasting of death. 1 Corinthians 15:51, 52. It was as a representative of those who shall be thus translated that Elijah, near the close of Christ's earthly ministry, was permitted to stand with Moses by the side of the Saviour on the mount of transfiguration. In these glorified ones, the disciples saw in miniature a representation of the kingdom of the redeemed. They beheld Jesus clothed with the light of heaven; they heard the "voice out of the cloud" (Luke 9:35), acknowledging Him as the Son of God; they saw Moses, representing those who will be raised from the dead at the time of the second advent; and there also stood Elijah, representing those who at the close of earth's history will be changed from mortal to immortal and be translated to heaven without seeing death. 228


Profeter og konger kapitel 17. 113.     Fra side 227 i den engelske udgave.tilbage

Elisa kaldes til profet

Elias var et forbillede på de hellige, som lever på jorden ved Kristi andet komme. De vil blive forvandlet "i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder", og skal ikke smage døden. 1Kor. 15,51-52. Det var som repræsentant for de mennesker, der vil blive bortrykket, at Elias ved slutningen af Kristi gerning på jorden fik lov at stå sammen med Frelseren og Moses på forklarelsens bjerg. Disciplene så en mini fremstilling af de forløstes rige, da de betragtede disse herliggjorte personer. De så Jesus iklædt Himmelens lys og hørte en røst fra skyen bekræfte, at han var Guds Søn. (Luk. 9,35.) De så Moses, som repræsenterede de mennesker, der vil blive oprejst fra de døde ved Kristi andet komme. og endelig var Elias til stede som repræsentant for dem, der ved verdens ende vil blive forvandlet og udødeliggjort og taget til Himmelen uden at se døden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.