By faithfulness in little things, Elisha was preparing for weightier trusts. Day by day, through practical experience, he gained a fitness for a broader, higher work. He learned to serve; and in learning this, he learned also how to instruct and lead. The lesson is for all. None can know what may be God's purpose in His discipline; but all may be certain that faithfulness in little things is the evidence of fitness for greater responsibilities. Every act of life is a revelation of character, and he only who in small duties proves himself "a workman that needeth not to be ashamed" can be honored by God with higher service. 2 Timothy 2:15.


Profeter og konger kapitel 17. 108.     Fra side 218 i den engelske udgave.tilbage

Elisa kaldes til profet

Elisa var tro over lidt og forberedte sig derved til større ansvar. Fra dag til dag tilegnede han sig den erfaring, som gjorde ham skikket til en mere omfattende gerning. Han lærte at tjene og erhvervede sig derved evnen til at undervise og lede andre. Her har alle noget at lære. Intet menneske ved, hvad Gud vil lære det igennem de erfaringer, som det må gennemgå, men alle kan være overbevist om, at troskab i det små er et vidnesbyrd om at blive skikket til større ansvar. Alt, hvad vi gør i livet, fortæller noget om vor karakter, og det er den, der under udførelsen af de små pligter viser sig "som en arbejder, der ikke skammer sig ved sit arbejde", Gud kan ære med en større gerning. 2Tim. 2,15.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.