The world needs evidences of sincere Christianity. The poison of sin is at work at the heart of society. Cities and towns are steeped in sin and moral corruption. The world is full of sickness, suffering, and iniquity. Nigh and afar off are souls in poverty and distress, weighed down with a sense of guilt and perishing for want of a saving influence. The gospel of truth is kept ever before them, yet they perish because the example of those who should be a savor of life to them is a savor of death. Their souls drink in bitterness because the springs are poisoned, when they should be like a well of water springing up unto everlasting life.


Profeter og konger kapitel 18. 115.     Fra side 232 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

Verden trænger til at se oprigtig kristendom. Synden er ved at forgifte selve samfundets hjerte. Både større og mindre byer er oversvømmet af synd og moralsk fordærv. Verden er fuld af sygdom, lidelse og uretfærdighed. Både nær og fjern findes der sjæle, som lever i fattigdom og nød, er nedbøjet af skyldfølelse og går til grunde af mangel på en frelsende indflydelse. Skønt sandhedens evangelium til stadighed er inden for synsvidde, går de til grunde, fordi de mennesker, som skulle være en duft til liv, opfører sig sådan, at de bliver en duft til død. Sjælens tørst bliver ikke slukket, fordi kilderne er forgiftede, mens de burde være et sprudlende kildespring til evigt liv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.