Of the hitherto polluted spring at Jericho, the Lord declared, "I have healed these waters; there shall not be from thence any more death or barren land." The polluted stream represents the soul that is separate from God. Sin not only shuts away from God, but destroys in the human soul both the desire and the capacity for knowing Him. Through sin, the whole human organism is deranged, the mind is perverted, the imagination corrupted; the faculties of the soul are degraded. There is an absence of pure religion, of heart holiness. The converting power of God has not wrought in transforming the character. The soul is weak, and for want of moral force to overcome, is polluted and debased.


Profeter og konger kapitel 18. 115.     Fra side 233 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

Herren sagde om den forgiftede kilde ved Jeriko: "Jeg gør dette vand sundt, så at der ikke mer skal komme død eller utidige fødsler deraf!" Den forgiftede kilde er et billede på den sjæl, som er skilt fra Gud. Synden ikke alene skiller sjælen fra Gud, den tilintetgør også sjælens ønske om og evne til at lære Gud at kende. Synden har bragt uorden i hele menneskets organisme, forstyrret sindsligevægten og fordærvet fantasien. Sjælsevnerne er blevet nedværdiget. Synderen er blottet for ren og ubesmittet gudsfrygt, og hjertet er ikke helliget. Guds forvandlende kraft har ikke omdannet karakteren. Sjælen er svag; den har ikke moralsk styrke til at sejre og er som følge deraf besmittet og nedværdiget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.