To the heart that has become purified, all is changed. Transformation of character is the testimony to the world of an indwelling Christ. The Spirit of God produces a new life in the soul, bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ; and the inward man is renewed in the image of God. Weak and erring men and women show to the world that the redeeming power of grace can cause the faulty character to develop into symmetry and abundant fruitfulness.


Profeter og konger kapitel 18. 116.     Fra side 233 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

Når hjertet renses, bliver alt anderledes. Karakterens forvandling er et vidnesbyrd for verden om, at Kristus bor i hjertet. Guds Ånd giver sjælen nyt liv og bringer tankerne og ønskerne i harmoni med Kristi vilje. Menneskesjælen omskabes i Guds billede. Svage og fejlende mænd og kvinder viser verden, at nådens forløsende kraft kan gøre den ufuldkomne karakter symmetrisk og få den til at bære rig frugt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.