As those who have been cleansed and sanctified through a knowledge of Bible truth engage heartily in the work of soulsaving, they will become indeed a savor of life unto life. And as daily they drink of the inexhaustible fountain of grace and knowledge, they will find that their own hearts are filled to overflowing with the Spirit of their Master, and that through their unselfish ministry many are benefited physically, mentally, and spiritually. The weary are refreshed, the sick restored to health, and the sin-burdened relieved. In far-off countries thanksgiving is heard from the lips of those whose hearts are turned from the service of sin unto righteousness. "Give, and it shall be given unto you;" for the word of God is "a fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon." Luke 6:38; Song of Solomon 4:15.


Profeter og konger kapitel 18. 116.     Fra side 234 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

Når de mennesker, som er blevet lutret og helliget ved kendskab til Bibelens sandhed, går helhjertet ind for at vinde sjæle, vil de i sandhed blive en duft af liv til liv; og idet de daglig drikker af nådens og kundskabens uudtømmelige kilde, vil de erfare, at deres eget hjerte fyldes fuldstændig af deres Mesters Ånd, og at mange nyder godt af deres uselviske gerning både fysisk, intellektuelt og åndeligt. De trætte forfriskes, de syge bliver sunde, og de syndbetyngede bliver befriet. I fjerne lande opstiger der tak fra mennesker, som før var syndens tjenere, men nu vandrer på retfærdighedens vej. "Giv, så skal der gives jer," for Guds ord er "en brønd med rindende vand og strømme fra Libanon". Luk. 6,38; Højs. 4,15.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.