A portion of the beautiful valley remained, with its life-giving springs and streams, to gladden the heart of man. In this valley, rich with fields of grain and forests of date palms and other fruit-bearing trees, the hosts of Israel had encamped after crossing the Jordan and had first partaken of the fruits of the Promised Land. Before them had stood the walls of Jericho, a heathen stronghold, the center of the worship of Ashtoreth, vilest and most degrading of all Canaanitish forms of idolatry. Soon its walls were thrown 230 down and its inhabitants slain, and at the time of its fall the solemn declaration was made, in the presence of all Israel: "Cursed be the man before the Lord, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in his first-born, and in his youngest son shall he set up the gates of it." Joshua 6:26.


Profeter og konger kapitel 18. 114.     Fra side 229 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

En del af den smukke dal forblev dog urørt, så menneskene fortsat kunne glæde sig over den. Den var forsynet med livgivende kilder og bække. Her var frodige kornmarker og lunde med dadelpalmer og andre frugttræer. Det var her, Israels hærskare slog lejr efter overgangen over Jordan, og her smagte de for første gang Det forjættede Lands frugter. Foran dem lå Jeriko, som var en hedensk fæstning og midtpunktet for astartedyrkelsen den værste og mest nedværdigende af alle former for afgudsdyrkelse. Kort efter blev byens mure styrtet omkuld og indbyggerne dræbt. Ved byens fald udtaltes disse højtidelige ord i hele Israels påhør: "Forbandet være den mand for Herrens åsyn, som indlader sig på at opbygge denne by, Jeriko. Det skal koste ham hans førstefødte at lægge grunden og hans yngste at sætte dens portfløje ind." Jos. 6,26.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.