In response to the plea of the men of Jericho, Elisha said, "Bring me a new cruse, and put salt therein." Having received this, "he went forth unto the spring of the waters, 231 and cast the salt in there, and said, Thus saith the Lord, I have healed these waters; there shall not be from thence any more death or barren land." 2 Kings 2:19-21.


Profeter og konger kapitel 18. 115.     Fra side 230 i den engelske udgave.tilbage

Det rensede kildevæld

Elisa besvarede befolkningens henvendelse med ordene: "Hent mig en ny skål og kom salt deri!" Da man havde bragt ham det, "gik han ned til kildevældet og kastede salt deri, idet han sagde: "Så siger Herren: Jeg gør dette vand sundt, så at der ikke mer skal komme død eller utidige fødsler deraf!" 2Kong. 2,19-21.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.