Ben-hadad, king of Syria, had defeated the armies of Israel in the battle which resulted in the death of Ahab. Since that time the Syrians had maintained against Israel a constant border warfare, and in one of their raids they had carried away a little maid who, in the land of her captivity, "waited on Naaman's wife." A slave, far from her home, this little maid was nevertheless one of God's witnesses, unconsciously fulfilling the purpose for which God had chosen Israel as His people. As she ministered in that heathen home, her sympathies were aroused in behalf of her master; and, remembering the wonderful miracles of 245 healing wrought through Elisha, she said to her mistress, "Would God my lord were with the prophet that is in Samaria! for he would recover him of his leprosy." She knew that the power of Heaven was with Elisha, and she believed that by this power Naaman could be healed.


Profeter og konger kapitel 20. 121.     Fra side 244 i den engelske udgave.tilbage

Na'amans helbredelse

Dette kapitel er bygget op over 2 Kong 5
Na'aman, en af Arams hærfører, havde meget at sige hos sin herre og var højt agtet; thi ved ham havde Herren givet aramæerne sejr; men manden var spedalsk." Syriens konge, Benhadad, havde slået Israels hære i det slag, hvor Akab blev dræbt. Siden da havde syrerne til stadighed ført krig mod Israel i grænseområderne, og på et af deres strejftog røvede de en lille pige, som under sit fangenskab kom "i tjeneste hos Naamans hustru". Skønt den lille pige var slavinde i et land langt borte fra sit hjem, var hun et af Guds vidner og opfyldte uden selv at vide det Guds hensigt med at vælge Israel til sit ejendomsfolk. Under sit arbejde i det hedenske hjem fik hun medlidenhed med sin herre. Hun kom til at tænke på de vidunderlige mirakler, som Elisa havde gjort, og sagde til sin frue: "Gid min herre var hos profeten i Samaria; han ville sikkert skille ham af med hans spedalskhed!" Hun vidste, at Himmelens kraft ledsagede Elisa, og troede, at Naaman kunne blive helbredt ved denne kraft.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.