Naaman had expected to see some wonderful manifestation of power from heaven. "I thought," he said, "he will surely come out to me, and stand, and call on the name of 249 the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper." When told to wash in the Jordan, his pride was touched, and in mortification and disappointment he exclaimed, "Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean?" "So he turned and went away in a rage."


Profeter og konger kapitel 20. 122.     Fra side 246 i den engelske udgave.tilbage

Na'amans helbredelse

Naaman havde ventet at se et eller andet vidunderligt tegn fra Himmelen. Han sagde: "Se, jeg havde tænkt, at han ville komme ud til mig, stå og påkalde Herren sin Guds navn og svinge sin hånd i retning af helligdommen og således gøre ende på spedalskheden!" Da han fik besked på at bade sig i Jordan, blev hans stolthed såret, og han udbrød krænket og skuffet: "Er ikke Damaskus floder Abana og Parpar fuldt så gode som alle Israels vande? Kunne jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem?" og han vendte sig og drog bort i vrede."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.