In every age, transgression of God's law has been followed by the same result. In the days of Noah, when every principle of rightdoing was violated, and iniquity became so deep and widespread that God could no longer bear with it, the decree went forth, "I will destroy man whom I have created from the face of the earth." Genesis 6:7. In Abraham's day the people of Sodom openly defied God and His law; and there followed the same wickedness, the same corruption, the same unbridled indulgence, that had marked the antediluvian world. The inhabitants of Sodom passed the limits of divine forbearance, and there was kindled against them the fire of God's vengeance.


Profeter og konger kapitel 24. 144.     Fra side 297 i den engelske udgave.tilbage

Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab

Overtrædelse af Guds lov har haft de samme følger i alle tidsaldre. På Noas tid, da alle retfærdighedens principper blev krænket og ondskaben slog så dybe rødder og blev så omfattende, at Gud ikke længer kunne tolerere den, udgik denne befaling: "Jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt, af jordens flade." 1Mos. 6,7. På Abrahams tid foragtede Sodomas indbyggere åbenlyst Gud og hans lov, og nu gentog den samme ondskab, det samme fordærv og de samme tøjlesløse laster sig som i verden før syndfloden. Sodomas indbyggere overskred den guddommelige tålmodigheds grænse og fik Guds hævns ild at føle.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.