The prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by predictions of future glory. To the ten tribes, long rebellious and impenitent, was given no promise of complete restoration to their former power in Palestine. Until the end of time, they were to be "wanderers among the nations." But through Hosea was given a prophecy that set before them the privilege of having a part in the final restoration that is to be made to the people of God at the close of earth's history, when Christ shall appear as King of kings and Lord of lords. "Many days," the prophet declared, the ten tribes were to abide "without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim." "Afterward," the prophet continued, "shall the children of Israel return, and seek the Lord their God, and David their king; and shall fear the Lord and His goodness in the latter days." Hosea 3:4, 5.


Profeter og konger kapitel 24. 144.     Fra side 298 i den engelske udgave.tilbage

Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab

Amos og Hoseas domsbudskaber blev ledsaget af profetier om en herlig fremtid. De ti stammer, som havde gjort oprør og været ubodfærdige så længe, fik intet løfte om, at de ville få deres tidligere magt i Palæstina tilbage. De skulle være "hjemløse ..... blandt folkene" til verdens ende, men Hoseas fremsatte en profeti, som lovede, at de skulle få del i Guds folks oprejsning ved slutningen af jordens historie, når Kristus kommer som kongernes Konge og herrernes Herre. Profeten sagde: "I lang tid skal israelitterne vente uden konge og fyrste, uden slagtoffer og stenstøtte, uden efod og husgud." "Siden " fortsatte profeten, "skal israelitterne omvende sig og søge Herren deres Gud og David, deres konge, og bævende komme til Herren og hans velsignelse i de sidste dage." Hos. 3,4-5.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.