Moses traced the evils that would result from a departure from the statutes of Jehovah. Calling heaven and earth to witness, he declared that if, after having dwelt long in the Land of Promise, the people should introduce corrupt forms of worship and bow down to graven images and should refuse to return to the worship of the true God, the anger of the Lord would be aroused, and they would be carried away captive and scattered among the heathen. "Ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it," he warned them; "ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. And the Lord shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell." Verses 26-28. 296


Profeter og konger kapitel 24. 143.     Fra side 295 i den engelske udgave.tilbage

Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab

Moses gjorde også rede for de onde følger, det ville få at afvige fra Herrens anordninger. Han kaldte himmelen og jorden til vidne og sagde, at hvis folket efter at have boet i Det forjættede Land i en årrække handlede så ryggesløst, at de indførte en anden form for gudsdyrkelse, bøjede sig for udskårne billeder og nægtede at tjene den sande Gud igen, ville Herrens vrede blive vakt, og de ville blive ført bort som fanger og spredt blandt hedningerne. Han sagde disse advarende ord til dem: "I skal hastigt blive udryddet af det land, I skal over Jordan og tage i besiddelse; I skal ikke få noget langt liv dér, men visselig gå til grunde; og Herren vil splitte eder mellem folkene, og kun nogle få af eder skal blive tilbage blandt de folkeslag, Herren driver eder hen iblandt. Dér skal I komme til at dyrke guder, der er menneskehænders værk, træ og sten, som hverken kan se eller høre, spise eller lugte!" 5Mos. 4,26-28.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.