With oppression and wealth came pride and love of display, gross drunkenness, and a spirit of revelry. See Isaiah 2:11, 12; 3:16, 18-23; 5:22, 11, 12. And in Isaiah's day idolatry itself no longer provoked surprise. See Isaiah 2:8, 9. Iniquitous practices had become so prevalent among all classes that the few who remained true to God were often tempted to lose heart and to give way to discouragement and despair. It seemed as if God's purpose for Israel were about to fail and that the rebellious nation was to suffer a fate similar to that of Sodom and Gomorrah.


Profeter og konger kapitel 25. 150.     Fra side 306 i den engelske udgave.tilbage

Esajas' kald

Selv embedsmændene, som havde pligt til at beskytte de hjælpeløse, vendte det døve øre til de fattiges og trængendes, enkernes og de faderløses skrig. Se Es. 10,1-2.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.