This outward prosperity, however, was not accompanied by a corresponding revival of spiritual power. The temple services were continued as in former years, and multitudes assembled to worship the living God; but pride and formality 304 gradually took the place of humility and sincerity. Of Uzziah himself it is written: "When he was strong, his heart was lifted up to his destruction: for he transgressed against the Lord his God." Verse 16.


Profeter og konger kapitel 25. 149.     Fra side 303 i den engelske udgave.tilbage

Esajas' kald

Den materielle velstand blev dog ikke fulgt op af en tilsvarende fremgang på det åndelige område. Tempeltjenesten fortsattes som tidligere, og folk strømmede til i store skarer for at tilbede den levende Gud, men ydmyghed og oprigtighed veg gradvis pladsen for stolthed og formalisme. Der står om Uzzija selv: "Men da han var blevet mægtig, blev hans hjerte hovmodigt, så han gjorde, hvad fordærveligt var; han handlede troløst mod Herren sin Gud." 2Krøn 26,16.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.