The God whom we serve is long-suffering; "His compassions fail not." Lamentations 3:22. Throughout the period of probationary time His Spirit is entreating men 326 to accept the gift of life. "As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die?" Ezekiel 33:11. It is Satan's special device to lead man into sin and then leave him there, helpless and hopeless, fearing to seek for pardon. But God invites, "Let him take hold of My strength, that he may make peace with Me; and he shall make peace with Me." Isaiah 27:5. In Christ every provision has been made, every encouragement offered.


Profeter og konger kapitel 27. 159.     Fra side 325 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkeren Akaz

Den Gud, som vi tjener, er langmodig. "Herrens miskundhed er ikke til ende." Klages. 3,22. I hele nådetiden kalder hans Ånd på menneskene for at få dem til at tage imod livets gave. "Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst til den gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend om, vend om fra eders onde veje! Hvorfor vil I dø, Israels hus?" Ez. 33,11. Det er Satans taktik at lede menneskene i synd og efterlade dem hjælpeløse og uden håb. Når de befinder sig i denne tilstand, tør de ikke engang bede om nåde. Men Gud indbyder menneskene til at slutte fred med ham. (Es. 27,5.) Kristus kan hjælpe i enhver situation og give os al den opmuntring, vi behøver.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.