The idolatrous course of Ahaz, in the face of the earnest appeals of the prophets, could have but one result. "The 328 wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and He . . . delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing." 2 Chronicles 29:8. The kingdom suffered a rapid decline, and its very existence was soon imperiled by invading armies. "Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war: and they besieged Ahaz." 2 Kings 16:5.


Profeter og konger kapitel 27. 160.     Fra side 327 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkeren Akaz

Akaz fortsatte med at dyrke afguder til trods for profeternes alvorlige appeller, og katastrofen kunne ikke afværges. "Derfor kom Herrens vrede over Juda og Jerusalem, og han gjorde dem til rædsel, forfærdelse og skændsel." 2Krøn. 29,8. Riget gik hurtigt i forfald, og det varede ikke længe, før dets eksistens blev truet af fjendtlige hære. "På den tid drog kong Rezin af Aram og Remaljas søn, kong Peka af Israel, op for at angribe Jerusalem, og de indesluttede Akaz." 2Kong. 16,5.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.