"They which lead thee," the prophet continued, "cause thee to err, and destroy the way of thy paths." Verse 12. During the reign of Ahaz this was literally true; for of him it is written: "He walked in the ways of the kings of Israel, and made also molten images for Baalim. Moreover he burnt incense in the valley of the son of Hinnom;" "yea, and made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel." 2 Chron. 28:2, 3;2 Kings 16:3.


Profeter og konger kapitel 27. 159.     Fra side 324 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkeren Akaz

"Dine ledere, mit folk, leder vild, gør vejen, du vandrer, vildsom," fortsatte profeten. 12. vers. Dette gik bogstaveligt i opfyldelse under Akaz regering, for der står om ham, at han "vandrede i Israels kongers spor. Ja, han lod lave støbte billeder til baalerne; han tændte selv offerild i Hinnoms søns dal". "Ja, han lod endog sin søn gå igennem ilden efter de folks vederstyggelige skik, som Herren havde drevet bort foran israelitterne." 2Krøn. 28,2-3; 2Kong. 16,3.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.