In every age, for the sake of those who have remained true, as well as because of His infinite love for the erring, 325 God has borne long with the rebellious, and has urged them to forsake their course of evil and return to Him. "Precept upon precept; line upon line, . . . here a little, and there a little," through men of His appointment, He has taught transgressors' the way of righteousness. Isaiah 28:10.


Profeter og konger kapitel 27. 159.     Fra side 325 i den engelske udgave.tilbage

Afgudsdyrkeren Akaz

Gud har altid vist stor tålmodighed over for de mennesker, der har gjort oprør imod ham, og indtrængende opfordret dem til at afstå fra det onde og komme tilbage til ham. Hans handlemåde skyldes dels hensynet til de oprigtige og dels hans store kærlighed til de fejlende. Han har lært overtræderne retfærdighedens vej ved at lade sine udvalgte mænd give dem bud på bud og regel på regel.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.