And in the prophetic prayer offered at the dedication of the temple whose services Hezekiah and his associates were now restoring, Solomon had prayed, "When Thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against Thee, and shall turn again to Thee, and confess Thy name, and pray, and make supplication unto Thee in this house: then hear Thou in heaven, and forgive the sin of Thy people Israel." I Kings 8:33, 34. The seal of divine approval had been placed upon this prayer; for at its close fire had come down from heaven to consume the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord had filled the temple. See 2 Chronicles 7:1. And by night the Lord had appeared to Solomon to tell him that his prayer had been heard, and that mercy would be shown those who should worship there. The gracious assurance was given: "If My people, which are called by My name, shall humble themselves, and pray, and seek My face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Verse 14. These promises met abundant fulfillment during the reformation under Hezekiah.


Profeter og konger kapitel 28. 164.     Fra side 335 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

Da Salomo bad sin profetiske bøn ved indvielsen af templet, som Ezekias og hans folk nu atter tog i brug, sagde han: "Når dit folk Israel tvinges til at fly for en fjende, fordi de synder imod dig, og de så omvender sig til dig og bekender dit navn og opsender bønner og begæringer til dig i dette hus, så høre du det i Himmelen og tilgive dit folk Israels synd." 1Kong. 8,33-34. Gud havde tilkendegivet sin tilfredshed med denne bøn, for da den var bedt til ende, kom der ild ned fra himmelen og fortærede brændofferet og offergaverne, og Herrens herlighed fyldte templet. Se 2Krøn. 7,1. Den følgende nat lod Herren sig til syne for Salomo og sagde til ham, at hans bøn var hørt, og at Herren ville være nådig imod dem, som kom til templet for at tilbede. Gud gav ham denne nådige forsikring: "Dersom ..... mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit åsyn og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres synd og læge deres land." 14. vers. Disse løfter gik til fulde i opfyldelse under Eezekias reformation.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.