The good beginning made at the time of the purification of the temple was followed by a broader movement, in which Israel as well as Judah participated. In his zeal to make the temple services a real blessing to the people, Hezekiah determined to revive the ancient custom of gathering the Israelites together for the celebration of the Passover feast.


Profeter og konger kapitel 28. 164.     Fra side 335 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

Den gode begyndelse, som blev gjort, da templet blev renset, efterfulgtes af en stor vækkelse, som både Israel og Juda var delagtige i. I sin iver efter at gøre tempeltjenesten til en virkelig velsignelse for folket besluttede Ezekias at genindføre den gamle skik at sammenkalde alle israelitterne for at fejre påskehøjtiden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.