The occasion was one of the greatest profit to the multitudes assembled. The desecrated streets of the city were cleared of the idolatrous shrines placed there during the reign of Ahaz. On the appointed day the Passover was observed, and the week was spent by the people in offering peace offerings and in learning what God would have them do. Daily the Levites "taught the good knowledge of the Lord;" and those who had prepared their hearts to seek God, found pardon. A great gladness took possession of the worshiping multitude; "the Levites and the priests praised the Lord day by day, singing with loud instruments;" all were united in their desire to praise Him who had proved so gracious and merciful. Verse 12.


Profeter og konger kapitel 28. 164.     Fra side 337 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

Den vældige menneskemængde fik et rigt udbytte af denne sammenkomst. De afgudsaltre, som var blevet anbragt i byens gader under Akaz regering, blev fjernet. På den fastsatte dag blev påsken fejret, og folket benyttede ugen til at bringe takofre og skaffe sig oplysning om, hvad Gud ønskede af dem. Levitterne udviste stor dygtighed i Herrens tjeneste, og de, der søgte Gud af hele deres hjerte, fik tilgivelse. Der var stor glæde blandt de tilbedende. "Levitterne og præsterne sang af alle kræfter daglig lovsange til Herren." De havde alle sammen det fælles ønske at lovprise ham, som havde været så nådig og barmhjertig. 2Krøn 30,22-21.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.