The seven days usually allotted to the Passover feast passed all too quickly, and the worshipers determined to spend another seven days in learning more fully the way of the Lord. The teaching priests continued their work of instruction from the book of the law; daily the people assembled at the temple to offer their tribute of praise and thanksgiving; and as the great meeting drew to a close, 338 it was evident that God had wrought marvelously in the conversion of backsliding Judah and in stemming the tide of idolatry which threatened to sweep all before it. The solemn warnings of the prophets had not been uttered in vain. "There was great joy in Jerusalem: for since the time of Solomon the son of David king of Israel there was not the like in Jerusalem." Verse 26.


Profeter og konger kapitel 28. 164.     Fra side 337 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

De syv dage, som påsken i almindelighed varede, gik alt for hurtig, og de tilbedende besluttede at benytte endnu syv dage for at lære Herrens vilje bedre at kende. Præsterne fortsatte med at undervise folket i loven. Folket samledes daglig i templet for at love og takke Gud, og da den store sammenkomst var forbi, stod det klart, at Gud havde gjort et stort mirakel for at få det frafaldne Juda til at omvende sig og for at standse frafaldets flodbølge, som truede med at skylle alt bort på sin vej. Profeternes alvorlige advarsler havde ikke været forgæves. "Der var stor glæde i Jerusalem, thi siden Davids søns, kong Salomo af Israels, dage var sligt ikke sket i Jerusalem." 2Krøn. 30,26.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.