Hezekiah appealed directly to the priests to unite with him in bringing about the necessary reforms. "Be not now negligent," he exhorted them; "for the Lord hath chosen you to stand before Him, to serve Him, and that ye should minister unto Him, and burn incense." "Sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord God of your fathers." Verses 11, 5.


Profeter og konger kapitel 28. 162.     Fra side 332 i den engelske udgave.tilbage

Den gudfrygtige Ezekias

Ezekias rettede en direkte appel til præsterne om at bistå ham med at gennemføre de nødvendige reformer. "Så lad det nu, mine sønner, ikke skorte på iver, thi eder har Herren udvalgt til at stå for hans åsyn og tjene ham og til at være hans tjenere og tænde offerild for ham." Helliger nu eder selv og helliger Herrens, eders fædres Guds, hus." 2Krøn 29,11. 5.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.